۲ فوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ مصدوم بر تأثیر برخورد پراید همراه خود وانت – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانوحید لذت نیا در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر افزود: بر تأثیر برخورد پراید همراه خود وانت در ۳۰ کیلومتری اهر به تبریز، متأسفانه ۲ نفر فوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ نفر مصدوم شدند.

وی اظهار کرد: در این زمان گزارش برخورد منصفانه تجهیزات خودروی پراید همراه خود وانت در ۳۰ کیلومتری خیابان اهر به تبریز به وسط اورژانس استان اطلاع گرفت.

وی افزود: بلافاصله پس اجتناب کرده اند گفتن این گزارش، سه تجهیزات آمبولانس اجتناب کرده اند پایگاه اورژانس اهر به محل حادثه اعزام شدند.

وی شکسته نشده داد: یکی اجتناب کرده اند مصدومان این حادثه در محل جان باخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس در بیمارستان اهر فوت کرد.

لذت نیا اظهار داشت: ۴ مصدوم حادثه توسط اجزا اورژانس به بیمارستان اهر سوئیچ یافتند.