۳ میلیون شیء در مخزن موزه سراسری نگهداری تبدیل می شود – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، عزت الله زرگامی وزیر میراث باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی اجتناب کرده اند انبار موزه سراسری ایران شناخته شده به عنوان موزه مادر بازدید کرد.

زرگامی {در این} بازدید به بازرسی آثار تاریخی نگهداری شده در مخزن رئوس مطالب تیز کردن نوکاندا شنیدم سرپرست موزه سراسری.

وی در مکان شخصی نوشت: ۳۲۰۰ آن چیز ارزشمند تاریخی در موزه سراسری ایران به حاضر گذاشته شده است. این خارق العاده است در حالی کدام ممکن است ۳۵۰۰۰۰ قطعه پرونده شده تولید دیگری {به دلیل} ضعیف جای در «تانک» نگهداری تبدیل می شود! در واقع انواع کل اشیای باکلاس تاریخی بیش اجتناب کرده اند سه میلیون است!

زرگامی نوشت: بخشی اجتناب کرده اند گنجینه گرانبهای گنجینه، قابلیت عالی موزه تخصصی بی طرفانه است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی همچنین همراه خود ردیابی به تذکر رئیس موزه ملی اظهار داشت: مدیر موزه بر این ادراک است که همراه خود رعایت پروتکل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضوابط حرفه‌ای می‌توان نمایشگاه‌های عمومی را {در سراسر} کشور برگزار کرد. مردمان حق دارند اجتناب کرده اند دارایی های ارزشمند شخصی مطلع شوند.