۱۰۴ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شد – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون ۶۴ میلیون و ۷۹۰ هزار و ۷۸۰ نفر نوبت اول، ۵۸ میلیون و ۱۶۳ هزار و ۲۷۰ نفر نوبت دوم و ۳۰ میلیون و ۲۸۵ هزار و ۸۱۲ نفر نوبت سوم و بیشتر دریافت کرده اند. شما و تعداد کل واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۵۳ میلیون و ۲۳۹ هزار و ۸۶۲ دوز رسید.

۱۰۴ هزار و ۷۲۴ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته در کشور تزریق شد.