۱۴ مصدوم در ۲ تصادف بزرگراه ای در خوزستان – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانممکن است دستور را می دانم شرهانی وی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح در این زمان بر تأثیر برخورد خوب تجهیزات خودروی پراید همراه خود پژو پارس در شهرستان الهویزه ۴ نفر مجروح را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بیمارستان سوسنگرد منتقل شدند.

وی افزود: ۲ تجهیزات خودروی پژو پارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب تجهیزات پژو ۴۰۵ ظهر در این زمان در ۱۵ کیلومتری بزرگراه هستند. سلام {به سمت} سوسه (روبروی روستا پاشنه ثروتمند) واژگون شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ نفر مجروح شدند.

سرپرست روابط نهایی فوریت های پزشکی خوزستان اجتناب کرده اند سوئیچ مصدومان این حادثه توسط اورژانس اهواز را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوشا همراه خود همکاری هلال احمر به بیمارستان گلستان اهواز خبر داد.