۱۴۳ شهر در وضعیت قرمز و نارنجی/ کاهش به شهرهای آبی – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین رنگ آمیزی نقشه کرونای کشور، تعداد شهرهای قرمز و نارنجی دوباره افزایش یافته است.

در نتیجه ۵۷ شهر در وضعیت قرمز و ۸۶ شهر در وضعیت نارنجی قرار گرفتند.

تعداد شهرهای زرد از ۲۰۸ شهر به ۱۹۹ شهر و تعداد شهرهای آبی از ۱۹۰ شهر به ۱۰۶ شهر کاهش یافته است.