۲ مورد فوتی بر تأثیر کرونا در استان ایلام پرونده شد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانجاسم محمدی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر دانستن درباره افزایش انواع قربانیان ویروس کرونا در استان به انواع ۷۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۷۷ ممکن است به N ردیابی کردم.

وی اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت قبلی ۳۳ مورد سازنده جدید بیماری عروق کرونر مرکز در استانداری ایجاد شد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی درد وی اظهار داشت: متاسفانه در ۲۴ ساعت قبلی ۲ مورد فوتی به پرونده رسیده است برخاستن اجتناب کرده اند بیماری عروق کرونر مرکز در شهرستان گزارش شده است.

محمدی افزود: مخلوط افراد ارایه شده برخاستن اجتناب کرده اند کرونا در جاری حاضر ۱۲۳۳ نفر است.