۲۷ میلیون و ۶۰۴ هزار نفر ۳ دوز واکسن کراون دریافت کردند – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون ۶۴ میلیون و ۵۷۲ هزار و ۱۹۹ نفر نوبت اول، ۵۷ میلیون و ۸۹۸ هزار و ۵۸۹ نفر نوبت دوم و ۲۷ میلیون و ۶۰۴ هزار و ۶۹۷ نفر نوبت سوم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند. اند.

تعداد کل واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۵۰ میلیون و ۷۵ هزار و ۴۸۵ دوز رسید.

۳۷۱۸ دوز واکسن کرونا شب گذشته به کشور تزریق شد.