۵۰ درصد جمعیت روستایی سیستان و بلوچستان از آب شرب استفاده می کنند – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، علیرضا قاسمی گفت: در طرح جهادی آبرسانی وزارت نیرو بالغ بر ۷۸۰ هزار نفر در ۲۸۸۳ روستا هستند. استان در واقع بیش از ۵۰ درصد جمعیت روستایی سیستان و بلوچستان از نعمت آب شرب برخوردار هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان افزود: آب از کشور است. به روستاهای بدون امکانات یا تنش آبی.» .

وی گفت: تمامی ۲۶ شهر استان سیستان و بلوچستان با اولویت اجرای این طرح بزرگ آبرسانی بهره مند خواهند شد. وی افزود: ارتقای کمی و کیفی آب ۲۸۸۳ روستا با اعتباری بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان از اهداف اجرای این طرح بزرگ است.

قاسمی افزود: آبرسانی به ۱۷۵۱ روستا از محرومیت زدایی، ۶۳۲ روستا از محل وام ملی و ۵۰۰ روستا با استفاده از ظرفیت خیریه. آبیاریبرای سیستان و بلوچستان برای مدت ۳۰ ماه برنامه ریزی شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان تاکید کرد: برای اجرای این پروژه ها بیش از ۶ هزار کیلومتر عملیات خط لوله انجام می شود و شاخص مصرف آب شرب روستاهای استان به ۹۵ افزایش می یابد. ٪.