۵۲ درصد از سطح کشور مرتع است – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، ترحم بهزاد با بیان اینکه وسعت منابع طبیعی کشور به ۱۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار می رسد و ۸۴ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از مراتع در نهالستان منابع طبیعی و حوزه آبخیز زنجان است، گفت:

وی با بیان اینکه بیش از ۵۲ درصد مساحت کشورمان مرتع است گفت: تاکنون ۴۲ هزار و ۳۰۰ سامانه عرفی و یک میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار شناسایی شده است.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان مدیریت منابع طبیعی و حوضه های آبی کشور گفت: ۳۸۰ هزار و ۳۴۲ پرونده چرا در کشور تشکیل شده است و افرادی که از مراتع استفاده می کنند بدون توجه به شرایط به مراتع آسیب می رسانند. ورود و خروج حیوانات .

بهزاد تاکید کرد: تمام راه ۱۴۰۱ این پروژه تکمیل شده و ذینفعان مشخص خواهند شد.

وی افزود: بر اساس دستورالعملی که در سال ۱۳۹۶ بر اساس ماده ۸ به استان ها ابلاغ شد، می توان منطقه ای را به عنوان ذخیره گاه تعیین کرد. ادامه بده بیان کرد که از تنوع سه گونه ادامه بده و تعداد بوته در هکتار بیش از ۲۰۰ بوته و تعداد تکثیر و زادآوری بیش از ۲۰۰ بوته می باشد.

مدیرکل دفتر امور اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان اینکه مناطقی با بیش از ۵۰ درصد پوشش گیاهی ذخیره اعلام شده است، گفت: این مناطق براساس آخرین اصلاحیه ضوابط تخصیص خاص خود را دارند. به ضوابط تخصیصی که در سال ۹۱ صادر شده است، قرار می گیرند.

بهزاد گفت: حسابرسی بیش از ۸۰ میلیون هکتار از مراتع کشور انجام شده و طرح ممیزی مراتع کشور تا پایان شهریور ماه سال جاری به اتمام می رسد.

وی به بررسی های انجام شده توسط دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران اشاره کرد و گفت: ۱۶۰ هزار خانوار می توانند از مراتع کشور استفاده کنند در حالی که یک میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار ذینفع وجود دارد.

مدیرکل دفتر مرتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: کشاورزان در حال حاضر بیش از ۶.۵ برابر ظرفیت مازاد مراتع استفاده می کنند و موقعیت اقتصادی مطلوب برای یک کشاورز به طور متوسط ​​۵۶۰ هکتار با ۲۳۰ واحد دامی است. به معنای کسب معیشت یک خانواده پنج نفره است.