۹۹ فرد مبتلا تحت تأثیر بیماری کرون به بیمارستان لرستان منتقل شدند – خبرگزاری مهر ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی روز شنبه در مخلوط خبرنگاران همراه خود ردیابی به تعیین ۴۸ مورد جدید ابتلا به بیماری عروق کرونر در لرستان طی ۲۴ ساعت قبلی گفت: تاکنون ۲۱۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴۳ نفر در استان به بیماری عروق کرونر مبتلا هستند.

وی همراه خود ردیابی {به روز} با بیرون کرونا {در این} استان اظهار داشت: متاسفانه تاکنون ۲۸۰۵ نفر بر تأثیر ابتلا به کرونا در لرستان جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست داده اند.

دبیر ستاد کشتی همراه خود کرونا دانشکده علوم پزشکی لرستان انواع بستری های تایید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامشخص در بیمارستان عروق کرونر این استان را به ۹۹ نفر رساند.